Bài đọc thêm 1

Giải bài tập Bài đọc thêm 1 Công nghệ lớp 10, để học tốt và giỏi hơn phần Bài đọc thêm 1 trang 164 trong SGK Công nghệ 10.

Giải các bài tập Bài đọc thêm 1.

Bài tập Trang 164 SGK Công nghệ lớp 10.