Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài học SGK Progress:

Giải bài tập Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn toán lớp 7 – Tập 1, để học tốt và giỏi hơn phần Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn trang 32 – 35 trong SGK toán lớp 7.

Giải các bài tập: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài tập Trang 32, 33, 34, 35 SGK Toán 7 – Tập 1.

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)