Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Giải bài tập Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ sinh học lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ trang 29 – 31 trong SGK Sinh học lớp 6.

Giải các bài tập Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Bài tập Trang 29, 30, 31 SGK Sinh học 6.