Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)