Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Giải bài tập Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số toán Giải tích lớp 12, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số trang 79 – 86 trong SGK toán Giải tích lớp 12.

Giải các bài tập Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài tập Trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 SGK Toán Giải tích lớp 12.