Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Giải bài tập Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ Địa lí lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ trang 18 – 19 trong SGK Địa lí 6.

Giải các bài tập Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bài tập Trang 18, 19 SGK Địa lí lớp 6.