Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình