Bài 5 – Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài học SGK Progress:

Giải bài tập Bài 5 – Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang toán lớp 8 – Tập 1, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 5 – Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang trang 81 – 83 trong SGK toán lớp 8.

Giải các bài tập Bài 5 – Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang.

Bài tập Trang 34, 35, 36 SGK Toán 8 – Tập 1.

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận