Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

Giải bài tập Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản Công nghệ lớp 10, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản trang 142 – 144 trong SGK Công nghệ 10.

Giải các bài tập Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản.

Bài tập Trang 142, 143, 144 SGK Công nghệ lớp 10.