Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục

Giải bài tập Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục Công nghệ lớp 9, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục trang 16 – 22 trong SGK Công nghệ 9.

Giải các bài tập Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục

Bài tập Trang 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 SGK Công nghệ lớp 9.