Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Giải bài tập Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân toán lớp 7 – Tập 1, để học tốt và giỏi hơn phần Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân trang 13 – 17 trong SGK toán lớp 7.

Giải các bài tập: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài tập Trang 13, 14, 15, 16, 17 SGK Toán 7 – Tập 1.