Bài 29: Ôn tập cuối năm

Giải bài tập Bài 29: Ôn tập cuối năm Địa lí lớp 5, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 29: Ôn tập cuối năm trang 132 trong SGK Địa lí 5.

Giải các bài tập Bài 29: Ôn tập cuối năm

Bài tập Trang 132 SGK Địa lí lớp 5.