Bài 19: Thực hành: Trộn dầu giấm rau xà lách

Giải bài tập Bài 19: Thực hành: Trộn dầu giấm rau xà lách Công nghệ lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 19: Thực hành: Trộn dầu giấm rau xà lách trang 92 – 93 trong SGK Công nghệ 6.

Giải các bài tập Bài 19: Thực hành: Trộn dầu giấm rau xà lách.

Bài tập Trang 92, 93 SGK Công nghệ lớp 6.