Bài 16: Ôn tập

Giải bài tập Bài 16: Ôn tập Địa lí lớp 5, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 16: Ôn tập trang 101 trong SGK Địa lí 5.

Giải các bài tập Bài 16: Ôn tập

Bài tập Trang 101 SGK Địa lí lớp 5.