Bài 15: Thực hành: Làm xirô quả

Giải bài tập Bài 15: Thực hành: Làm xirô quả Công nghệ lớp 9, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 15: Thực hành: Làm xirô quả trang 68 trong SGK Công nghệ 9.

Giải các bài tập Bài 15: Thực hành: Làm xirô quả

Bài tập Trang 68 SGK Công nghệ lớp 9.