Bài 15: Làm đất và bón phân lót

Giải bài tập Bài 15: Làm đất và bón phân lót Công nghệ lớp 7, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 15: Làm đất và bón phân lót trang 37 – 38 trong SGK Công nghệ 7.

Giải các bài tập Bài 15: Làm đất và bón phân lót.

Bài tập Trang 37, 38 SGK Công nghệ lớp 7.