Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại

Giải bài tập Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại Công nghệ lớp 7, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại trang 34 – 36 trong SGK Công nghệ 7.

Giải các bài tập Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại.

Bài tập Trang 34, 35, 36 SGK Công nghệ lớp 7.