Bài 12: Công nghiệp

Giải bài tập Bài 12: Công nghiệp Địa lí lớp 5, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 12: Công nghiệp trang 91 – 93 trong SGK Địa lí 5.

Giải các bài tập Bài 12: Công nghiệp

Bài tập Trang 91, 92, 93 SGK Địa lí lớp 5.