Tác giả: Khắc Huy

Am hiểu bóng đá, thông thạo cách thức ra tỷ lệ và điều chỉnh kèo của nhà cái, có 5 năm kinh nghiệm phân tích và tư vấn kết quả cho 7M.