Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

Câu hỏi 4 (Trang 14 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Phần soạn bài Tập đọc: Bốn anh tài (Tiếp theo) trang 14 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Câu chuyện này mang một ý nghĩa sâu sắc: Chuyện ca ngợi tài năng của con người trong việc chinh phục thiên nhiên, diệt trừ mọi thế lực đen tối để bảo vệ cuộc sống tốt đẹp. Chuyện này còn có ý nghĩa: cái thiện luôn chiến thắng cái ác.

(BAIVIET.COM)