Xung quanh mè hoa còn những loài vật nào và đặc điểm riêng của chúng là gì ?

Câu hỏi 3: (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Xung quanh mè hoa còn những loài vật nào và đặc điểm riêng của chúng là gì ? phần soạn bài tập đọc: Mè hoa lượn sóng trang 117 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Xung quanh mè hoa còn có cá chép, tôm tép, cua, cá cờ. Các câu thơ sau nói lên đặc điểm của mỗi loài:

Cá mè ăn nổi
Cá chép ăn chìm
Con tép lim dim
Trong chùm rễ cỏ
Con cua áo đỏ
Cắt cỏ trên bờ
Con cá múa cờ

(BAIVIET.COM)