Xếp những từ phức được in nghiêng dưới đây thành hai loại từ ghép và từ láy?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 39 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Xếp những từ phức được in nghiêng dưới đây thành hai loại từ ghép và từ láy? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy trang 38 – 40 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Hãy xếp những từ phức được in nghiêng trong các câu dưới đây thành hai loại: từ ghép và từ láy. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa:

a) Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.

Theo HOÀNG LÊ

b) Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo daivững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.

THÉP MỚI

Trả lời:

– Từ ghép là từ cả hai tiếng đều có nghĩa kết hợp lại tạo nên một nghĩa mới

– Từ láy là từ có thể cả hai thành tố đều không có nghĩa hoặc một trong hai thành tố không có nghĩa, chúng lặp lại âm đầu hay phần vần hoặc cả tiếng. Nắm được những đặc điểm cơ bản đó, em sẽ có cơ sở để phân loại

a)

+ Từ ghép gồm: nhân dân, ghi nhớ, công ơn, đền thờ, mùa xuân, tưởng nhớ, bờ bãi.

+ Từ láy gồm: nô nức.

b)

+ Từ ghép gồm: dẻo dai, vững chắc, thanh cao, giản dị, chí khí.

+ Từ láy gồm: mộc mạc, cứng cáp, nhũn nhặn.

(BAIVIET.COM)