Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào nhóm thích hợp ?

Câu hỏi 2 (Trang 18 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào nhóm thích hợp ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân trang 18 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

công dân, công nhân, công bằng, công cộng, công lí, công nghiệp, công chúng, công minh, công tâm

a) Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”.

b) Công có nghĩa là “không thiên vị”.

c) Công có nghĩa là “thợ, khéo tay”.

Trả lời:

Công là của nhà nước, của chung

Công là không thiên vị

Công là thợ

Công dân, công cộng, công chúng, công sở,…

Công bằng, công lí, công minh, công tâm…

Công nhân, công

nghiệp,…

(BAIVIET.COM)