Xếp các ví dụ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng tổng kết về dấu phẩy?

Câu hỏi 1 (Trang 124 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Xếp các ví dụ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng tổng kết về dấu phẩy? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu lớp 5 trang 124 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng

Theo NGỌC GIAO

b) Phong trào Ba đảm đang thời kì chống Mĩ cứu nước, phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần động viên hàng triệu phụ nữ cống hiến sức lực và tài năng của mình cho sự nghiệp chung.

Theo PHỤ NỮ VIỆT NAM BƯỚC VÀO THẾ KỈ XXI

c)  Thế kỉ XX là thế kỉ giải phóng phụ nữ, còn thế kể XXI phải là thế kỉ hoàn thành sự nghiệp đó

Theo MỘT THẾ GIỚI MỚI

BẢNG TỔNG KẾT
Tác dụng của dấu phẩyVí dụ
Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu
Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
Ngăn cách các vế câu trong câu ghép

Trả lời:

BẢNG TỔNG KẾT
Tác dụng của dấu phẩyVí dụ
Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câuCâu b
Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữCâu a
Ngăn cách các vế câu trong câu ghépCâu c

(BAIVIET.COM)