Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng?

Câu hỏi 2 (Trang 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 – 34 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng: nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo.

(Cột có dấu + để ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết. Cột có dấu – để ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết).

+

Nhân hậu

M: Nhân từ,…

M: Độc ác,…

Đoàn kết

 M: Đùm bọc,…

 M: Chia rẽ,…

Trả lời:

+
Nhân hậuNhân ái, hiền hậu, phúc hậu, nhân từTàn ác, hung ác, độc ác, tàn bạo
Đoàn kếtCưu mang, che chở, đùm bọcĐèn nén, áp bức, chia rẽ

(BAIVIET.COM)