Xếp các thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp ?

Câu hỏi 2: (Trang 33 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Xếp các thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp ? phần soạn bài luyện từ và câu – mở rộng vốn từ: Gia đình trang 33 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Cha mẹ đối với con cáiCon cháu đối với ông bà, cha mẹAnh chị em đối với nhau
Con có cha như nhà có nóc

Con có mẹ như măng ấp bẹ

Con hiền cháu thảo

Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ

Chị ngã em nâng

Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

(BAIVIET.COM)