Xác định phần mở bài và cho biết tác giải giời thiệu người định tả bằng cách nào?

Câu hỏi 1 (Trang 120 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Xác định phần mở bài và cho biết tác giải giời thiệu người định tả bằng cách nào? Phần soạn bài Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người trang 119 – 121 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:.

Tác giả giới thiệu Hạng A Cháng bằng cách đưa ra lời khen của các cụ già trong làng về thân hình của A Cháng.

(BAIVIET.COM)