Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? Em vừa tìm được?

Câu hỏi 2 (Trang 79 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? Em vừa tìm được? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 79 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Các câu trên có chủ ngữ, vị ngữ như sau:

+ Chủ ngữ: Nguyễn Tri Phương , Cả hai ông, Ông Năm, Cần trục.

+ Vị ngữ: là người Thừa Thiên; đều không phải là người Hà Nội, là dân ngụ cư của làng này, là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

(BAIVIET.COM)