Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được?

Câu hỏi 2 (Trang 69 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 69 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Chủ ngữ của các câu trên là: Ruộng rẫy; Cuốc cày; Nhà nông; Kim Đồng và các bạn anh.

(BAIVIET.COM)