Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam ?

Câu hỏi 2: (Trang 23 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam ? Phần soạn bài Tập đọc: Ông tổ nghê thêu trang 23 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Để thử tài sứ thần Việt Nam là Trần Quốc Khái, vua Trung Quốc sai dựng một cái lầu cao, mời ông lên chơi, rồi cất thang đi và chờ xem ông xử trí ra sao với hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ “Phật trong lòng” và một vò nước.

(BAIVIET.COM)