Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì?

Câu hỏi 4 (Trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì? Phần soạn bài Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát trang 90 – 91 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Vua Mi-đát đã hiểu ra hạnh phúc ở đời không thể có được bằng ước muốn tham lam.

(BAIVIET.COM)