Viết tên các nước mà em vừa kể ở bài tập 1 ?

Câu hỏi 2: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Viết tên các nước mà em vừa kể ở bài tập 1 ? phần soạn bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy trang 110 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Ca-na-đa, Hoa Kì, Pê-ru, Bra-din, Bô-li-vi-a, Ác-hen-ti-na, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Áo, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan. Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, …

(BAIVIET.COM)