Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ ấy?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 94 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ ấy? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Động từ trang 93 – 94 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy:

– Các hoạt động ở nhà. M: quét nhà

– Các hoạt động ở trường. M: làm bài

Trả lời:

Tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường:

– Các hoạt động ở nhà: đánh răng, rửa mặt, giữ em, quét nhà, tưới cây, tập thể dục, cho gà vịt ăngiữ vịt, chăn trâu, nhặt rau, đãi gạo, đun nước, pha trà, nấu cơm, làm bài tập, học bài, xem tivi, nghe ra-đi-ô,…

– Các hoạt động ở trường: nghe giảng, làm bài, đọc sách, trực nhật lớp, chăm sóc cây hoa trước lớp, tập nghi thức Đội, sinh hoạt văn nghệ, chào cờ,…

(BAIVIET.COM)