Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục ?

Câu hỏi 2: (Trang 91 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Buổi học thể dục trang 91 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Tên các bạn học sinh : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li.

(BAIVIET.COM)