Viết một lá đơn xin nghỉ học ?

Câu hỏi 2: (Trang 28 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Viết một lá đơn xin nghỉ học phần soạn bài tập làm văn: Kể về gia đình trang 28 SGK tiếng việt tập 1.

Dựa theo mẫu dưới đây, hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

viet mot la don xin nghi hoc - mau don

Trả lời:

viet mot la don xin nghi hoc

(BAIVIET.COM)