Viết một đoạn văn khoảng 5 cây tả hình dáng hoặc hoạt động của một con vật mà em yêu thích?

Câu hỏi (Trang 123 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Viết một đoạn văn khoảng 5 cây tả hình dáng hoặc hoạt động của một con vật mà em yêu thích? Phần soạn bài Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật trang 123 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Nghe hơi mẹ, chim non nhích nhích dần ra, cố vươn cao cái mỏ hồng hồng, há thật rộng để chờ mồi như đứa trẻ đói lòng đang chờ bầu sữa mẹ. Chim mẹ đứng phía trên, cẩn thận mớm mồi cho con. Chú chim non nuốt lấy, nuốt để, vừa hết miếng này lại há họng chờ miếng khác. Đến lúc hết thức ăn rồi mà chú vẫn còn đòi mẹ mớm mồi. Chim mẹ rỉa lông cho con như người mẹ âu yếm con mình.

(BAIVIET.COM)