Viết lời mở bài theo cách mở bài trực tiếp (hoặc gián tiếp)?

Câu hỏi 1a (Trang 177 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Viết lời mở bài theo cách mở bài trực tiếp (hoặc gián tiếp)? Phần soạn bài Ôn tập học kì I – Tiết 8 trang 177 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Năm học mới này em được mẹ mua cho một cây bút máy. Đó là một cây bút hiệu Thiên Long rất đẹp.

(BAIVIET.COM)