Viết lời giải các câu đố ?

Câu hỏi 3: (Trang 82 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Viết lời giải các câu đố ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Quê hương trang 82 SGK tiếng việt tập 1.

Viết lời giải các câu đố sau:

a) Để nguyên ai cũng lặc lè
Bỏ nặng, thêm sắc, ngày hè chói chang.

( Là những chữ gì ?)

Có sắc – mọc ở xa gần
Có huyền – vuốt thẳng áo quần cho em

( Là những chữ gì ?)

b) Để nguyên giữa đầu và mình
Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon.

( Là những chữ gì ?)

Không dấu – trời rét nằm cong
Thêm huyền – bay lả trên đồng quê ta
Có hỏi – xanh tươi mượt mà
Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn.

( Là những chữ gì ?)

Trả lời:

a) – Đó là các chữ nặng và nắng.
– Đó là các chữ lá và là (ủi).

b) – Đó là các chữ cổ và cỗ.
– Đó là các chữ: co, cò và cỏ.

(BAIVIET.COM)