Viết lời giải các câu đố sau?

Câu hỏi 3: (Trang 96 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Viết lời giải các câu đố sau? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Chiều trên sông Hương trang 96 SGK tiếng việt tập 1.

Viết lời giải các câu đố sau:

Câu a)

Để nguyên – giúp bác nhà nông

Thêm huyền – ấm miệng cụ ông cụ bà

Thêm sắc – từ lúa sinh ra

(Là những chữ gì ?)

Câu b)

Quen gọi là hạt

Chẳng nở thành cây

Nhà cao nhà đẹp

Dùng tôi để xây

(Là hạt gì ?)

Trả lời:

Câu a) Đó là các chữ: trâu – trầu – trấu

Câu b) Đó là hạt cát

(BAIVIET.COM)