Viết lại câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c ?

Câu hỏi 2: (Trang 12 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Viết lại câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c ? phần soạn bài tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng trang 12 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

a) Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

Quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai để chàng đau mà tỉnh dậy, tránh chỗ cho kiệu của Đại vương Trần Hưng Đạo đi qua.

b) Tại sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô vì biết chàng trai là người tài giỏi, có tinh thần yêu nước nồng nàn, muốn giúp triều đình diệt giặc Nguyên Mông.

(BAIVIET.COM)