Việc ông Cản Ngũ bước hụt làm thay đổi keo vật như thế nào ?

Câu hỏi 3: (Trang 59 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Việc ông Cản Ngũ bước hụt làm thay đổi keo vật như thế nào ? phần soạn bài tập đọc: Hội vật trang 58 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Việc ông Cản Ngũ bước hụt làm tình hình keo vật thay đổi hẳn

Ông Cản Ngũ bước hụt, mất đà chúi xuống. Quắm Đen nhanh như cắt luồn qua hai cánh tay ông, ôm lấy một bên chân ông, bước lên. Người xem reo ồ lên và đinh ninh ông Cản Ngũ sẽ bị vật ngã. Keo vật trở nên sôi động, hấp dẫn người xem, không còn vẻ chán ngắt như lúc trước.

(BAIVIET.COM)