Việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì?

Câu hỏi 3: (Trang 39 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì? Phần soạn bài tập đọc Người lính dũng cảm trang 39 SGK Tiếng việt Tập 1.

Trả lời:

Việc leo rào của các bạn khác đã làm hàng rào bị đổ.