Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?

Câu hỏi 2 (Trang 37 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì? Phần soạn bài Tập đọc: Lập làng giữ biển trang 37 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Ngoài đảo có đất rộng, bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần. Đáp ứng được mong mỏi của người dân là có được đất để phơi được một vàng lưới, buộc được một con thuyền.

(BAIVIET.COM)