Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?

Câu hỏi 2 (Trang 21 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì? Phần soạn bài Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng trang 21 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Việc làm của ông Đỗ Đình Thiện đã thể hiện lòng nồng nàn yêu nước, nhiệt tình cách mạng và kháng chiến của một người công dân.

(BAIVIET.COM)