Việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại ?

Câu hỏi 2 (Trang 91 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại ? Phần soạn bài Tập đọc: Con sẻ trang 90 – 91 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Việc đột ngột xảy ra khiến chó dừng lại là một con sẻ già bỗng lao xuống như hòn đá rơi trước mõm chó.

(BAIVIET.COM)