Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối?

Câu hỏi 4: (Trang 50 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối? Phần soạn bài tập đọc: Đối đáp với vua trang 49, 50 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Vua bắt Cao Bá Quát đối vì cậu đã tự xưng là học trò.

(BAIVIET.COM)