Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ ông thấy lòng nhẹ hơn ?

Câu hỏi 4: (Trang 62, 63 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ ông thấy lòng nhẹ hơn ? phần soạn bài Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già trang 62, 63 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ ông thấy lòng nhẹ hơn ?

Trả lời:

Trò chuyện với các cháu nhỏ ông thấy lòng nhẹ hơn vì ông thấy rõ các cháu thật tốt bụng, các cháu đã quan tâm tới ông và muốn chia sẻ nỗi lo buồn cùng ông, các cháu rất muốn giúp đỡ ông.

(BAIVIET.COM)