Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước ?

Câu hỏi 2: (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước ? phần soạn bài tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Người yêu nước thì phải tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn tham gia tốt vào các sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì phải có sức khỏe tốt. Muốn có sức khỏe tốt thì phải tập thể dục. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.

(BAIVIET.COM)