Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà?

Câu hỏi 1 (Trang 20 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà? Phần soạn bài Tập đọc: Truyện cổ nước mình trang 19 – 20 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Vì truyện cổ nước mình giàu lòng nhân ái và ý nghĩa phản ánh cuộc sống rất sâu xa. Giúp thế hệ đời sau tiếp nhận được những phẩm chất quý báu của cha ông như lẽ công bằng, sự thông minh, lòng độ lượng tình nhân ái bao la… Đồng thời truyện cổ đem lại cho chúng ta hôm nay những lời răn dạy cực kì quý báu của cha ông về những phẩm chất tốt đẹp cần có trong cuộc sống. Đó là lòng nhân hậu vị tha, lòng độ lượng bao dung, chăm chỉ, chuyên cần và ăn ở hiền lành phúc đức.

(BAIVIET.COM)