Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ?

Câu hỏi 3: (Trang 107 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ? Phần soạn bài tập đọc Vàm Cỏ Đông trang 106, 107 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tác giả ví con sông như dòng sữa mẹ vì sông luôn đem dòng nước ngọt lành về tưới cho cây, cho lúa thêm xanh và sông cũng luôn đem phù sa về bồi đắp cho bờ bãi, ruộng đồng thêm màu mỡ.

(BAIVIET.COM)